5% OFF !

Dat cho

PHOTO STUDIO FAM

MENU
ギャラリー

Trang Phục

Không cần đặt hoặc liên lạc trước. Vào ngày chụp hãy nói với nhân viên phụ trách. Hầu hết trang phục của studio FAM là sản phẩm được may tại nước ngoài nên có thể không phù hợp với kích thước của bạn. Trong trường hợp chúng tôi không có size vừa khít với bạn xin hãy thông cảm.

Hãy chọn loại trang phục mà bạn thích!

PageTop
Messenger